Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Dự đoán Kqxs Kiên Giang

Xổ Số Đắk Lắk Khánh Hòa Từ tháng ba tới tháng tư năm nay, đánh giá về mức độ phân loại rác thải ở Hạ viện cho thấy có vấn đề xảy ra giữa hai con đườ

Cập Nhật:2022-06-04 08:29    Lượt Xem:145

Xổ Số Đắk Lắk Khánh Hòa Từ tháng ba tới tháng tư năm nay, đánh giá về mức độ phân loại rác thải ở Hạ viện cho thấy có vấn đề xảy ra giữa hai con đườ

{i0} xiamen.com (Xiaomen Daily phóng viên Wuhaikui) ngày nay, Trung tâm phân loại chất thải thành phố thông báo thông qua tờ báo này đánh giá các phân loại chất thải trong nước trong mọi quận thành phố từ tháng Ba tới tháng Tư 2022. Theo kế hoạch đánh giá phân loại chất thải trong nhà ở Hạ viện, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị nắm quyền phân loại chất thải trong nhà, Trung tâm phân tích chất thải thành phố đã tổ chức một cuộc viếng thăm không báo trước đến đội phân tích chất thải từ tháng Ba tới tháng Năm 2022 để đánh giá các hoạt động phân loại chất thải trong mỗi khu vực. Bộ phận đánh giá bao gồm các khu sống dư xây dựng, các cửa hàng dọc đường phố, các điểm liên kết trực tiếp với chất thải trong nhà nước, các ngôi làng tự nhiên, các bộ phận công cộng và các địa điểm công cộng trong mỗi quận. The last Street on the island is Lian qi Street, Siming District (80.26 Chấm), and the last Street (town) off the island is Datng Street, Tong'an District (68.50 point). The main problems are as vầy: The♪ ♪1 lối này! 1 {=$

in Lian qi Street,Dự đoán Kqxs Kiên Giang Siming District (1) the quảng cáo nội dung của các cửa hàng dọc đường không được tiêu chuẩn; The tiêu chuẩn Management of the places in the built-up living quarters is poor, mainly because the caple of the garbage can is not closed, and there are tràn và falling of garbage; Thức ăn bị thất bại. Phân loại tệ hại khu nhà cửaXổ Số Đắk Lắk Khánh Hòa, các cửa hàng dọc đường phố và các nơi công cộngXổ Số Đắk Lắk Khánh Hòa, và các chất thải hỗn hợp đáng kể. The built-up living quarters and departure along the street in Datng Street

của Tonn District are wrong manased, the inner and outside of the garbage cans are tục, the body of the garbage cans is lacks of signs, the secondary phân loại do the observators is not place, the garbage fall down to the ground, the construction garbage is stacked disorder, and the classification accuracy is poor. Dừng lại! Dừng lại!