Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Công ty Deutsche: viễn cảnh tiềm năng lâu dài của RMB là tài chính và dự trữ trên toàn cầu là tốt.

Cập Nhật:2022-05-22 15:51    Lượt Xem:60

Công ty Deutsche: viễn cảnh tiềm năng lâu dài của RMB là tài chính và dự trữ trên toàn cầu là tốt.

Không Cột nóng Lợi dụng Trung tâm dữ liệu Trung tâm thị dòng chảy tiền Mô phỏng giao dịch khách Theo báo cáo mới vài ngày trước, tài chính và kinh tế Trung Quốc, May 21- như là kết quả kiểm tra kết quả của giá trị đặc biệt (SDR) thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Lưu Liên, Giám đốc chiến lược vĩ đại tại Cộng quốc xã (Greater China of Deutsche, đã nhấn mạnh rằng IMF đã tăng cân nặng của RMB bằng 1.36 phần trăm điểm, cho thấy rằng sự hấp dẫn của RMB là tiền tệ quốc tế đã tiếp tục tăng kể từ sau buổi kiểm tra giá trị cố định ở 2005. Bản báo cáo cho rằng viễn cảnh lâu dài của RMB như là một tiền tệ tài chính và dự trữ toàn cầu là tốt. Description The Report said that in the background of the epidemic rủi ro và the difference of money policy between China and central banks, the recent variation of RMB ticket phản ánh the variation of RMB across-border flow and resulting, and also shows that the description of RMB ticket's becoming more more dẻo and-oriented. Lưu Liên tin rằng sự điều chỉnh chu kỳ gần đây sẽ không thay đổi triển vọng tạm thời và dài hạn của RMB như là tiền tệ tài chính và dự trữ toàn cầu. Description Lưu Liên nói rằng cải thiện các vấn đề hoạt động liên quan đến giỏ tiền tệ SDR,Kqxs Siêu Tốc 1 phút mở rộng thị trường RMB và củng cố cải cách của thị trường tài chính, rất quan trọng với triển vọng lâu dài của RMB như là tiền tệ tài chính và dự trữ to àn cầu. Description Theo như Lưu Liên nói, với tính chất phân bổ và tiềm năng đánh giá dài và trung gian, tài sản của RMB vẫn còn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài và trung gian to àn cầu. Công ty Deutsche Bank tin rằng, giả sử rằng cổ phần của tài sản RMB trong dự trữ ngoại giao to àn cầu tăng lên tới 5=.='trong năm năm tới, nó có nghĩa là \ Deutsche là ngân hàng thương mại lớn nhất ở Đức, có chi nhánh ở hơn một bang và một vùng mười một. Dừng lại! Dừng Chất lượng và sự giải thích chính xác đều có trong ứng dụng của đảo Sinai. Đuổi theo Theo Theo Theo Theo Theo Điều tra