Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Xs Gía Lai Vào tháng Bảy 4, JinDu mua chính nguồn tiền chính là tháng Mười Một triệu yucan

Cập Nhật:2022-07-08 09:05    Lượt Xem:109

Theo ngày đóng cửa vào tháng Bảy 4, 2022, Jinyu medicine (6003882) đóng cửa tại 88.45 yuan, lên 6.22=, doanh thu lãi suất là 1.4800, buôn bán sản lượng được kiểm soát 68500 tay, và thu thu thu nhập là 57 triệu yuan. Theo dữ liệu về dòng chảy vốn, vào tháng Bảy 4, tổng cổ họng của các quỹ chính là tháng Mười.249 triệu yuan, tổng cổ nguồn từ các quỹ tiền nóng là 16.8407 triệu yuan, và tổng cổ nguồn của các quỹ bán lẻ là 2.401 triệu yuan. Sử dụng biểu tượng này để xem bảng tóm tắt lưu lượng vốn trong năm ngày qua: 1.(1====${7

0} JinDu y tế giao dịch lợi nhuận cho thấy rằng về mặt tài chính trong ngày hôm đó là 21.30tinh triệu yuan,Kqxs Siêu Tốc 1 phút khoản đầu tư đúng là 20.927 triệu yuan, và việc mua tài chính là 392009 yuan. Đối với việc cho vay chứng khoán, 97300 cổ phiếu được bán, 6400 cổ phiếu được trả lại, quỹ cho vay chứng khoán được 238600 cổ phiếu, và cán cân cho vay chứng khoán là 21.108 triệu yuan. Sự cân bằng của giao dịch ngoại tệ là 290triệu yuan. Xem bảng theo đây về dữ liệu giao dịch lợi nhuận và tín dụng chứng khoán trong năm ngày qua: 1.(1==$ [1

Các chỉ số chính của cổ phiếu và thứ hạng lợi nhuận trong ngành kinh doanh như sau: 1.(0}17'{}1}{}1}.1}.1{}1}.1}.1}. Hệ thống giá trung bình trong quá khứ là 121.31.31. The main Funds are large single run transactionsXs Gía Lai, hot money is large single run transactionsXs Gía Lai, and lẻ the consentars are small and middle-size single run run tay dc

[flow of Funds of chứng khoán Star]

.0}this article does not consist investment suggestions. Thị trường chứng khoán is Liều lĩnh, and investment should be carefully. Description