Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Xann Hội đồng Quản lý Nhân dân Cộng đồng tổ chức một buổi họp tán dương để chào mừng Quốc hội Quốc gia của CPC và tổ chức kỷ niệm 101nhất của s ự

Cập Nhật:2022-07-09 13:08    Lượt Xem:95

Xann Hội đồng Quản lý Nhân dân Cộng đồng tổ chức một buổi họp tán dương để chào mừng Quốc hội Quốc gia của CPC và tổ chức kỷ niệm 101nhất của s ự

The Municipal Intermedia People court

0 Từng Lời khen ngợi đã tổ chức một buổi họp mặt chào mừng Quốc hội Quốc gia CPC

để ăn mừng kỷ niệm kỷ niệm 10nhất của s ự thành lập đảng

.0} và bài tập trung đảng cộng đồng thành phố buổi họp

[1}1}.0{để ăn mừng 10-kỷ niệm ngày giỗ của thành viên đảng Cộng sản của Trung Quốc và cảnh sát liên bang....để tăng cường lý tưởng và niềm tin của họ và bất hòa trong suốt buổi chiều nay Hội đồng Quản lý Nhân dân Cộng đồng tổ chức một buổi họp tán dương để chào mừng Quốc hội Quốc gia của CPC và tổ chức kỷ niệm 101nhất của s ự thành lập Đảng và một cuộc họp báo về các phiên tòa trong thành phố. Gao Ruiz, Thư ký của Đảng và Chủ tịch Viện Hàn Lâm, đã tham dự buổi họp và viết một báo cáo về lớp Đảng. Lưu Mengsheng, phó thư ký của nhóm đảng chính thống và phó chủ tịch của học viện, đọc ra quyết định khen thưởng. Cuộc họp được tổ chức bởi Đường Xèng, thành viên của Đảng và là giám đốc của bộ phận chính trị. Đại diện của nhóm lãnh đạo Viện Hàn Lâm, tất cả thành viên đảng nội bộ và các thành viên nghỉ hưu tham dự cuộc họp. The! The

16}

0}Hội nghị bắt đầu với bài ca quốc ca trọng đại. Đồng chí Gao Ruiz đã thuyết phục tất cả thành viên Đảng xem xét lời thề tham gia và ăn mừng sinh nhật chính trị của họ. Nó nói ra nó nói ra nó lối, lối, lốiXann, lốiXann, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối, lối,Kqxs Siêu Tốc 1 phút lối, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗi, lỗ Theo khen ngợi kết thúc, Đồng chí Gao Ruiz đã giảng một bài về đảng viên và cảnh s át của to àn thành phố bằng cách kết hợp các ý tưởng làm việc 121 và những ví dụ sống động về việc củng cố cấu trúc chính trị của đảng trong ba thời kỳ lịch sử của cách mạng, xây dựng và cải cách, với chủ đề củng cố sự xây dựng chính trị của đảng, bảo vệ quyết hai cơ sở, và cố nỗ lực bảo trì \