Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Các cổ đông đang đến. và chương trình xanh được phát đi.

Cập Nhật:2022-05-23 09:04    Lượt Xem:131

Các cổ đông đang đến. và chương trình xanh được phát đi.

The cổ đc điều hành bởi China Merchants ngày and panarama network đến China Merchants chứng khoán Pengcheng Wanli in 2022, và chương trình được lập trình vào công ty được liệt kê greenmei đã được phát sóng. The

Chương trình này đã mời Lưu Wenping, nhà phân tích hàng đầu của Trung Quốc Thương mại ngày hôm nay qua mặt các nhà đầu tư về kim loại s ắt không, để dẫn đầu các nhà đầu vào greenimei, để hỗ trợ cuộc nghiên cứu của công ty và cuộc đối thoại điều hành chính. Trong cuộc điều tra và thăm viếng, Trương Côn, phó giám đốc đại diện của gremead, đã dẫn các nhà đầu tư đến thăm greMEd (Shenzhen) Super Green Technology Research Institute và giới thiệu vị trí đặc biệt của công ty về việc tái chế kinh doanh, công nghệ, năng s ản xuất và mục tiêu; Trong cuộc đối thoại điều hành chính, Xu Kaihua, chủ tịch của greMEa,Kqxs Siêu Tốc 1 phút thảo luận với Lưu Wenping về tình hình hiện tại và phát triển các kim loại không sắt và các công nghiệp năng lượng mới, và trả lời các chủ đề mà nhà đầu tư quan tâm hơn đến công ty. The competition of

cổ đông là hoạt động đầu tiên của cuộc thi với chủ đề giới thiệu quyền và quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường vốn có. It is also the first wide-scale national knowledation activiting kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến. Nó nhằm phát tán quyền lợi và kiến thức qua con đường các nhà đầu tư yêu thích và hướng các nhà đầu tư lớn, trung bình và nhỏ để nắm rõ quyền của họ, thực hiện tích và bảo vệ quyền của họ theo luật. Là cổ đông, Trung Quốc Thương mại chứng khoán đã có những hành động tích cực và thực hiện một loạt các hoạt động giáo dục đầu tư như là người tổ chức quyền đầu tư và kiến thức về lợi nhuận tại Thâm Quyến. Một trong số đó, các cổ đông đã tới ngân hàng China Merchants Pengcheng Wanli tại 2022 để tham gia một loạt các hoạt động của những công ty được liệt kê, nhằm phát triển sự liên lạc giữa các nhà đầu tư nhỏ và các công ty được liệt kê, hiểu hoạt động, quản lý và quản lý của những công ty được liệt kê từ một góc độ chuyên nghiệp, và giúp đỡ các nhà đầu tư có niềm tin và hiểu biết về các công ty trên danh sách và thị trường. Description