Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 1 phút

Ket Qua Net.Com Bảo đảm việc làm việc và giáo dục các chuyên gia... lập nên bảy cơ sở thực hành chung về công nghệ tài chính tại Thâm Quyến.

Cập Nhật:2022-05-24 08:45    Lượt Xem:121

Ket Qua Net.Com Bảo đảm việc làm việc và giáo dục các chuyên gia... lập nên bảy cơ sở thực hành chung về công nghệ tài chính tại Thâm Quyến.

Việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh hiện tại rất khó khăn và phức tạp. nhưng đã nỗ lực hết sức để làm việc tốt trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, nhưng Thâm Quyến đã làm một việc tích cực trong sáu mối ổn định và sáu đảm bảo, đặc biệt là tăng cường thêm nỗ lực ổn định tăng trưởng và đảm bảo việc làm. Để thực hiện công việc liên quan đến hỗ trợ ổn định việc làm việc và hộ tống việc tuyển sinh viên đại học, vào tháng Chín, dưới s ự hướng dẫn của giám sát tài chính tại Thâm Quyến và Cục quản lý quản lý quản lý quản lý quản lý và chính quyền của tập đoàn người ở Futian District People, đã được tổ chức ký kết hợp đồng với hỗ trợ bởi Thâm Quyến Financial Technology Association và Shenzhen University, được tổ chức thành công. *I: Li Qing Qing, Secretary of the đảng uỷ ban of the Shenzhen University, he Jie, giám đốc cục giám sát tài chính và Cục Quản lý cục bộ Thâm Quyến, Zhu Jian, phó giám đốc of Futian District government, Trương Xiaoung, phó giám đốc đại học Shenzhen, Phó giám đốc công nghệ tài chính (Shenzhen) đã tham dự cuộc họp. Hơn 50đại diện doanh nghiệp chứng khoán Anxin, đầu tiên chứng khoán, China Resources Bank, Baoying Funny, Hang Seng electronig, Sinovel phân phối công nghệ và các cơ sở thực tập khác đã tham gia vào hoạt động này. Đấu trường này cho tổ chức ký kết những nghi lễ! 1.! 0! để phát triển mối liên hệ hữu cơ giữa huấn luyện tài năng và việc làm, sự kết nối hiệu quả giữa cung cấp tài năng và nhu cầu, thêm việc gia hạn vùng vịnh (Thâm Quyến) khoa học tài chính và giải tài năng công nghệ, và giúp Thâm Quyến xây dựng một vùng cao của khoa học và công nghệ tài chính, Thẩm Quyến tài năng khoa học và Công nghệ, cùng với Trường Thẩm Quyến, đã thiết lập một số cơ sở trường tại các đơn vị thành viên hội và tập sự của Futian công viên. Chủ đề đầu tiên của các công ty thực tập gồm bảy những tổ chức tài chính nổi tiếng và công nghệ tài chính như Shenzhen... trung tâm đánh giá công nghệ tài chính quốc gia, chứng khoán Anxin, đầu tiên mạo hiểm, China Resources Bank, Baoying Fund, Hang Seng electronics và Sinovel phát triển công nghệ, và 6 kinh doanh nằm dưới thẩm quyền của Futian. Việc xây dựng căn cứ thực tập ngoài khuôn viên là một mô- đun làm việc của mùa giải tài năng. Hoạt động ký tặng này là một trong những hoạt động chủ chốt của mùa này. The establistion of

practical base has suggested the in-worn-dech-deepent cooperation between the industriesKet Qua Net.Com, teaching and research {0 {19

Li Thanh Tuyền, Secretary of the Party uỷ ban of Shenzhen University, said that Shenzhen University has been recommending to explore the training mode of interdisciplinary and comple talels for talent. Việc xây dựng công ty công nghệ tài chính Thâm Quyến không chỉ là một bước quan trọng cho cả trường học và doanh nghiệp để hiểu thêm, nâng cao tình bạn và thúc đẩy sự hợp tác, mà còn là một biện pháp tích cực để vận chuyển tài năng cho ngành công nghệ tài chính tại Thâm Quyến và vùng vịnh. Ông hi vọng, nhờ sự giúp đỡ của nền tảng thực tập,Dự đoán Kqxs Siêu Tốc 1 phút các trường học và doanh nghiệp sẽ đóng góp đầy đủ cho lợi ích của các nguồn tài nguyên, tài năng, công nghệ và sự phát triển hợp tác mới, thúc đẩy sự hợp tác sâu sắc giữa ngành công nghiệp, giảng dạy và nghiên cứu, và đạt những thành tựu mới trong lĩnh vực đào tạo tài năng, học sinh, kĩ năng mới. Nó có thể tiếp tục với những người giải quyết công việc! A, A. A. A. A. A. A. A. A. M. Một cuộc s ống làm việc làm việc làm tốt đẹp nhất. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Cảnh hướng Công việc của Thẩm Quyến Tài chính Để hỗ trợ hai kế hoạch ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế và xã hội, thì Thâm Quyến đã phát hành hàng chục bài báo tài chính để đóng vai trò tích cực của tài chính và đóng góp s ức mạnh của những công ty tài chính và thuận lợi của Thâm Quyến để hỗ trợ hỗ trợ trợ trợ trợ trợ trợ chống dịch bệnh, bảo vệ thị trường và ổn định nhân. Trong tình trạng làm việc khắc nghiệt hiện nay, việc xây dựng một cơ sở thực hành chung có thể mở rộng không gian hợp tác toàn diện và sâu sắc, giúp học sinh tập trướcKet Qua Net.Com, xây dựng một trạm truyền thông cho việc làm việc của sinh viên, và giúp các công ty kỹ thuật tài chính đạt được tài năng phát triển tốt. The futian cung cấp một nền đất màu mỡ cho s ự phát triển của tài chính khoa học và công nghệ tài năng! 0! 37!

Zhu Giang, phó chủ tịch chính của chính phủ Công dân ở huyện Futian, said that Futian luôn quan trọng hóa sự nghiệp của tài chính và công nghệ tài chính, bao gồm việc xây dựng đợt đầu tiên khoa học và công nghệ vũ trụ (Futian Jinke double parks), sở hữu Vịnh (Shenzhen) khoa học tài chính và khoa học viên công nghệ tài chính, Một loạt các chính sách như là cuộc thi tài năng của Foton đã được phát hành, cung cấp một nền đất màu mỡ chất lượng cao để phát triển tài năng tài chính khoa học và công nghệ trong thẩm quyền. Tạo ra công ty công nghệ tài chính Thâm Quyến Liên kết sẽ giúp các tổ chức tài chính và công nghệ tài chính thiết lập các kênh dự trữ tài năng mới và giảm thiểu vấn đề tài năng về công nghệ tài chính. Các quận futian sẽ sớm ban ra chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các dự án liên minh về công nghệ tài chính nhằm khuyến khích và hướng dẫn các công ty kỹ thuật tài chính (các bộ phận nội bộ), các trường cao và trường đại học, trường nghề và các trường hợp khác để thực hiện các kỳ thực sinh. The Trương Xiaoyu, phó chủ tịch của trường Thẩm Quyến, awarded {1 {}0}Nhóm trong cơ sở thực tập

{{}cảnh sát trường hợp hợp hợp hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường

0 {}Chung Cao nhân vật tham gia kinh doanh, đại diện cho cơ sở thực hành và chủ tịch của Thẩm Quyến viện tài chính, nói rằng đối với kinh doanh, trường hợp hợp hợp hợp hợp hợp này có thể phát triển triển triển triển triển thị trường cao chất nhờ sự bổ sung lợi, và hợp lực hợp pháp bổ sung, Tài năng ứng dụng cao, để có thể tiếp tục cải thiện năng lượng chủ yếu của công ty. Trong tương lai, dự kiến cơ sở thực tập sẽ trở thành một nền tảng phát triển cho tài chính khoa học và công nghệ tài chính tại Thâm Quyến và là một tổ chức tài năng quan trọng trong ngành khoa học và công nghệ tài chính, và đóng góp đầy đủ vào vai trò hỗ trợ trí tuệ của tài năng trong Cải cách và phát triển tài chính. Nó được giải quyết rằng nghĩa kí hiệu của công ty tiếp thuật của Shenzhen... là buổi khai trương bộ liên kết bằng phần của bộ phần hoạt động công ty và họp đặc của công ty. Trong tương lai, s ẽ có nhiều trường đại học, trường đại học, trường công nghiệp, các tổ chức tài chính và công nghệ tài chính tham gia dự án cơ bản. để góp phần xây dựng Thâm Quyến vào một trung tâm công nghệ tài chính to àn cầu. Description